人気ブログランキング |

タグ:Zygmunt Kwiatkowski ( 11 ) タグの人気記事

„Przyjdź Królestwo Twoje”

f0340134_20575797.jpg
„Ojcze nasz który jesteś w Niebie (…) przyjdź Królestwo Twoje”. Aby się ziściło to nasze ludzkie pragnienie, musi przyjść od
Boga, czyli zstąpić z Nieba od naszego Ojca. Woła o to nasza ludzka „ziemia”, naznaczona boleśnie grzechem,
który jest formą panowania złego nad ziemią i nad człowiekiem. Trzeba nam zatem uwolnić się od złego. Nikt nie jest jednak
w stanie tego uczynić poza Bogiem i tylko On może być naszym Zbawicelem. Zbawienie natomiast materializuje się poprzez
dar Bożego Królestwa. Przychodzi ono do nas w osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który sam stał się człowiekiem,
aby nas, ludzi uratować.

Jego zwycięskie przyjście pozbawia władzy szatana. O takim wydarzeniu mówi właśnie dzisiejsza Ewangelia (Łk 11,14-23).
Szatan opanował człowieka i ten stał się niemy, ale Bóg go wyzwolił poprzez zbawcze dzialanie Chrystusa-mocarza. Szatan
został pokonany Jego jednym, stwórczym słowem. Musiał opuścić opętanego człowieka i niemy człowiek zaczął mówić, jako
widomy znak zwycięstwa Chrystusa i nadejścia Bożego Królestwa.

Zbawienie które dzieje się na świecie poprzez misję Koscioła jest stanem nieustannej walki duchowej, ponieważ szatan nie
oddaje pola Królestwu Bożemu dobrowolnie. Dlatego, kto tego Królestwa nie chce, kto mu się sprzeciwia, ten trzyma z
dotychczasowym władcą, czyli szatanem. Należy jednak dodać bardzo ważną uwagę : łudzi się bardzo ten, komu się wydaje,
że może zająć pozycję neutralną wobec tej walki, bo stanie się wówczas łatwym łupem szatana, który nie pyta bynajmniej
o zgodę człowieka, gdyz formą sprawowania przez niego władzy jest właśnie zniewolenie. Zadaje gwałt człowiekowi i wprost
albo podstępem go opanowuje.

W starciu z demonem człowiek jest skazany na przegraną, gdyż osłabia go grzech, którym obciążona jest jego natura
i poprzez grzech szatan nad nim panuje. Stąd właśnie nasza modlitwa : „przyjdź Królestwo Twoje” i „zbaw nas od złego”.

O. Zygmunt Kwiatkowski


by NaszDomJaponski | 2015-03-12 20:58 | Fr.Zygmunt's Voice | Comments(0)