人気ブログランキング |

<   2019年 03月 ( 1 )   > この月の画像一覧

Muzeum w Amakusa


W mieście Amakusa na wyspie Kiusiu istnieje aż sześć różnych muzeów poświęconych działalności Kościoła katolickiego w

XVI i XVII w. W jednym z nich - budynku Kolegium Amakusa - wystawiona jest notatka w języku polskim.

Związana jest ona z osobą bp. Bernarda Maciejowskiego, późniejszego kardynała i prymasa Polski, założyciela seminarium

duchownego w Krakowie pod koniec XVI w. i jego kontaktami z czterema młodymi samurajami - ambasadorami

japońskimi w Rzymie.

Notatka znajduje się wśród książek wydrukowanych w owym czasie w Kolegium. Jej treść brzmi: "Przekład japoński

dwóch cytatów z Pisma Świętego, napisanych na prośbę Barnarda Maciejowskiego, posła królewskiego przy Stolicy

Apostolskiej,

przez posłów japońskich do Grzegorza XIII papieża, w Rzymie 1585 r. - darował na znak wielkiej swojej miłości dla

Biblioteki Uniwersyteckiej Krakowskiej tenże Bernard Maciejowski Biskup Łucki w roku 1599".

Według pracowniczki muzeum Hiroko Ueguchi notatka ta znalazła się ok. 10 lat temu przypadkowo w jednej z japońskich

książek przysłanych z Rzymu w czasie organizowania stałej wystawy w muzeum. "Ponieważ nikt tu nie znał języka

polskiego, zwróciliśmy się o pomoc do prof. Ludmiły Jermakowej, Rosjanki, która wykłada języki słowiańskie na

Uniwersytecie w Kobe. To dzięki jej wysiłkom doszło do odkrycia rzadkiego dokumentu: przekładu psalmu na starojapoński,

którego dokonali młodzi samuraje – ambasadorowie w Rzymie w XVI w. Przekład ten został następnie złożony przez

bp. Maciejowskiego w bibliotece uniwersyteckiej w Krakowie i ujrzał światło dzienne ok. 400 lat później. Na ten temat

ukazało się kilka artykułów w japońskich gazetach" - powiedziała pracowniczka muzeum.

Kolegium Amakusa zostało założone w 1591 r. przez jezuitów dla kształcenia przyszłych duchownych.

W czasie 7-letniej działalności wydrukowano tam słowniki japońsko-łacińskie, katechizmy oraz szereg innych dzieł,

także w językach portugalskim, japońskim i po łacinie. W kolegium studiował m.in. bł. Juliao Nakaura, który został

beatyfikowany w 2008 r. w Nagasaki. Był on jednym z czterech młodych ambasadorów wysłanych przez katolickich

panów feudalnych w celu nawiązania kontaktów ze Stolicą Apostolską, Hiszpanią, Portugalią i Włochami. Jego podpis

widnieje pod japońskim tekstem psalmu.

Gdy wysłannicy wrócili po dłuższym pobycie za granicą do ojczyzny, rozpoczynał się właśnie okres prześladowań Kościoła.

Wielu katolików, podobnie jak bł. Juliao, oddało wówczas swoje życie za wiarę. Większość książek z kolegium, a także

prasę drukarską, udało się jezuitom wywieźć do Makau. Część z nich trafiła do Rzymu, by następnie pod koniec XX w.

powrócić do muzeum w Amakusa.

o. pj (KAI Tokio) / Tokio
by NaszDomJaponski | 2019-03-16 11:06 | Fr.Paul's Voice | Comments(0)