人気ブログランキング |

<   2017年 07月 ( 1 )   > この月の画像一覧

PEŁNI WIARY NADZIEI I MIŁOŚCI

f0340134_21200971.jpg
Gdy miałem czternaście lat kończyłem ostatnią klasę szkoły podstawowej. Czekała mnie
przeprowadzka ze wsi do Krakowa. Wielka niewiadoma przede mną. Stałem na moście,
który był przerzucony nad rzeczką Olszynianką. Zrobiłem z kartki zeszytu
małą papierową łódkę i wrzuciłem na strumień wody. Łódeczka kilka razy pokręciła się po małej
zatoczce, a potem popłynęła z nurtem z nieznaną wtedy dla mnie dal.

Każdy z nas staje nad biegiem swego życia i zastanawia się, skąd ten nurt
się bierze i dokąd płynie. Dzisiejsza Kolekta, modlitwa na wejście
jest prośbą o pomnożenie darów Bożej łaski, abyśmy pełni
wiary, nadziei i miłości wypełniali Boże przykazania.

Według biblistów pierwszym pisanym dokumentem Nowego Testamentu jest
Pierwszy list Św.Pawła do Tesaloniczan. Po słowach pozdrowienia św. Paweł w następnym zdaniu
pisze: „Zawsze dziękujemy Bogu za wasz wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych
modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze DZIEŁO WIARY, na trud MIŁOŚCI i
na wytrwałą NADZIEJĘ w Panu naszym Jezusie Chrystusie”. (1,2-3)

Podobnie w znanym hymnie o miłości pisze, że teraz trwają wiara, nadziej i miłość, a z nich
największa jest miłość. Mamy tutaj świadectwo, że od początku naszego chrześcijaństwa płynie
do nas nurt wiary-nadziei-miłości. Są to cnoty tzw.teologalne czyli cnoty, które łączą nas z Bogiem.
Bóg mieszka w światłości nieprzystępnej, nie możemy Go dosięgnąć ani rozumem ani uczuciem.
Jedynymi jakby widzialnymi linami, połączeniami z Bogiem są właśnie wiara, nadziej i miłość.
Przy rachunku sumienia tak rzadko pamiętamy o brakach naszej wiary, nadziei i miłości. A przecież
trzeba codziennie współpracować z Bożą łaską, aby pogłębiać naszą wiarę, umacniać nadzieję i
powiększać miłość ku Bogu i bliźnim.

Na Chrzcie Świętym razem z łaską uświęcającą otrzymaliśmy cnoty wlane
wiary nadziei i miłości. Jeśli tego ziarna wiary nie będziemy podlewać modlitwą, słuchaniem i
czytaniem Słowa Bożego, to wiarę możemy utracić, a z nią nadzieję i miłość.
Wiarę otrzymujemy ze słuchania Słowa Bożego. Ukazuje nam ona Boga jako cel naszego życia,
jedyne i najwyższe dobro, które napełni nas szczęściem wiecznym. Nadzieja mówi nam, że Bóg
jest wszechmocą miłującą i udziela nam mocy, abyśmy dotarli do wiecznego szczęścia. Nadzieja nie
zawodzi, bo dany nam jest Duch Święty, który przynosi nam miłość. Miłość jednoczy nas z Bogiem,
jako Dobrem nieskończonym i przekracza granicę śmierci. Wiara i nadzieja prowadzą nas do śmierci,
a miłość przekracza próg śmierci i pozostaje na całą wieczność.

Wiara ukazuje nam Boga jako Dobro nieskończone, które jedynie potrafi wypełnić poje
mność ludzkiego serca. Żadne dobra doczesne nie są zdolne zaspokoić
pragnienie ludzkiego serca. Ten strumień Bożego życia przepływa przez nasze serca, nasze
życie. Odmawiajmy często nasze akty wiary, nadziei i miłości. Prośmy Ducha Świętego, abyśmy z
większą świadomością wiary, nadziei i miłości jednoczyli się z niewidzialnym Bogiem.

O. Julian Rózycki OP
Gidle 23.07.17

by NaszDomJaponski | 2017-07-23 21:17 | Our Friendship | Comments(0)