<   2017年 05月 ( 1 )   > この月の画像一覧

POZNALI GO PRZY ŁAMANIU CHLEBA

f0340134_20380428.jpg
Umiłowani Bracia i Siostry,
Jak dwaj uczniowie z Emaus gromadzimy się tutaj „w pierwszy dzień tygodnia” czyli po Szabacie, aby
uczestniczyć we Mszy świętej, którą w pierwotnym Kościele nazywano „Łamaniem chleba”. Uczniowie
po totalnej przegranej, jaką była egzekucja ich Mistrza Jezusa z Nazaretu przez ukrzyżowanie,
zrezygnowani, przegrani, smutni i bez nadziei wracają na wieś do swoich zajęć. Dołącza do nich
Zmartwychwstały Zbawiciel i tłumaczy im, że trzeba było aby Mesjasz cierpiał i tak wszedł d swojej
chwały. Nie rozpoznali Go jednak w drodze, gdy Pisma im wyjaśniał. Dopiero gdy Go zaprosili do
gospody, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i podał im do spożycia. Wtedy Go
rozpoznali, ale On zniknął im z oczu.

Zbawiciel Sam po swoim zmartwychwstaniu odprawia Mszę świętą wobec dwóch uczniów. Podobnie
jak w Wieczerniku On Sam sprawuje Eucharystię i nakazuje ją spełniać Apostołom: „To czyńcie na
moją pamiątkę”, tak tutaj Sam – już jako Zmartwychwstały odprawia Mszę św. Jest to jedyna
Eucharystia, którą wyświęceni kapłani uobecniają w każdej Mszy św. To Zmartwychwstały Chrystus
poprzez kapłana uobecnia ofiarę krzyża i zmartwychwstania tutaj na ołtarzu, aby poprzez wieki
wszyscy ludzie mogli spotkać się z Jezusem.

Przypomina nam o tym św.Jan Paweł II w encyklice: „Ecclesia de Eucharystia”: Ofiara (śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa) mado tego stopnia decydujące znaczenia dla zbawienia rodzaju
ludzkiego, że Jezus Chrystus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek
umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny
może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców. ” (n.11)
Jest to ostatnia encyklika św.JP II i dlatego jakby w testamencie Święty Papież przekazuje nas
opiece Zmartwychwstałego Zbawiciela. Ale jest jeszcze jeden bardzo zwięzły dokument, ostatnie
życzenia wielkanocne Papieża na Wielkanoc 2005 roku. Jest to mały obrazek z reprodukcją artysty
malarza Massimo Stanzione (1625 r.) Cena di Emmaus. Obraz przedstawia dzisiejszą Ewangelię.
Dwaj uczniowie patrzą na jaśniejące oblicze Jezusa i z radością Go rozpoznają.

Na odwrocie św. JP II napisał: Mane nobiscum Domine! Jan Paweł II pp. Z serdecznymi życzeniami.
Wielkanoc 2005. Te krótkie, ostatnie życzenia naszego kochanego Ojca św. oddają nas realnej
obecności Jezusa w tej Mszy św. Przychodzimy na Eucharystię, aby spotkać Żywego,
Zmartwychwstałego Pana. To jest najważniejsze dzisiejsze przesłanie: przychodzimy na
niedzielną Eucharystię, aby rozpoznać i spotkać Zmartwychwstałego Zbawiciela.
f0340134_20385466.jpg
Trzeba nam dzisiaj, Umiłowani Bracia i Siostry nastawić się na radosne świętowanie naszych
majowych nabożeństw, a konkretnie pragniemy Was zachęcić do świętowania gidelskiego Święta
objawienia się Maryi w przyszłą niedzielę. Jest to pierwsza niedziela maja. Źródłowe przekazy mówią
nam, że Jan Czeczek orał tutejszą glebę, na której teraz stoimy, przed pierwszą niedzielą maja.
Dlatego obecny tydzień jest dla nas tutaj w Gidlach jakby centralnym tygodniem roku. W tym
tygodniu to wszystko się zaczęło. Tegoroczny miesiąc maj, nabożeństwa majowe wypadają w
stulecie fatimskich objawień. 13 maja błogosławieni wizjonerzy Franciszek i Hyacynta będą
kanonizowani. Ta kanonizacja ma nas obudzić do przyjęcia na serio treści objawień fatimskich,
które są jakby kontynuacją objawienia Matki Boskiej Gidelskiej. Maryja pragnie obronić nas przed
piekłem i zaprowadzić do nieba przez wierność w odmawianiu Różańca.
f0340134_20393156.jpg
Maryja, wyorana tutaj przez rolnika, objawiła się po to, aby ocalić wiarę katolicką, pogardliwie
nazywaną wiarą chłopską. Maryja zachęca do odmawiania Różańca, aby wyprosić pokój na świecie.
Zapraszamy Was gorąco do wzięcia na serio życzeń fatimskich, bo Maryja jest naszą najlepszą
Matką i pragnie nas uratować od wojen, nienawiści, piekła a zaprowadzić nas do Nieba. Amen.
Gidle 30.04.’17
O.Julian Różycki OP


[PR]
by NaszDomJaponski | 2017-05-21 20:39 | Bible Classes | Comments(0)