人気ブログランキング |

<   2016年 09月 ( 5 )   > この月の画像一覧

Jezusie ukochany (modlitwa syryjskiej mistyczki i stygmatyczki Myrny Nazzour)

f0340134_16155029.jpgJezusie ukochany,

spraw, abym znalazł ukojenie w Tobie,
ponad wszystko co istnieje,
nad wszelkie stworzenie,
ponad wszystkie chóry anielskie,
ponad wszelką sławę
ponad wszelką radość i uniesienie,
ponad wszelką chwałę i wyróżnienie,
ponad wszystkie rzesze duchów niebieskich,

ponieważ Ty jeden jesteś Najwyższy,
Ty jeden jesteś Wszechmocny,
Ty jeden prawdziwie Dobry .

Przyjdź do mnie i pociesz mnie.
Uwolnij od wszystkich moich kajdanów
i daj mi prawdziwą wolność .

Bez Ciebie moja radość jest niepełna
A mój stół jest pusty.

A Ja wówczas przyjdę, aby powiedzieć
Oto przyszedłem, ponieważ Mnie
zaprosileś

by NaszDomJaponski | 2016-09-24 16:16 | Our Prayer | Comments(0)

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (pełny tekst)

f0340134_21473143.jpg
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku
Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami
duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu,
zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy,
że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą
chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie
nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy:
Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku –
Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­–
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed
wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu,
dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu,
dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za
wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za
brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy
społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i
wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy
się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według
Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie
wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie
panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw,
aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły
prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę
stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami.
Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź
do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te,
które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w
Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca
na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór
Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera
nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i
dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.
Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej
Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie –
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby
naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

***

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie
Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i
zawsze, i na wieki w
ieków. Amen.

by NaszDomJaponski | 2016-09-21 21:41 | Our Prayer | Comments(0)

Mieszkańcy Jokohamy oddali cześć relikwiom polskich świętych


Jednym z elementów obchodów Jubileuszu Miłosierdzia w Japonii jest modlitwa
przy relikwiach św. Jana Pawła II i św. Faustyny. Dzisiaj modlitwa przy relikwiach
odbyła się w położonym w centrum Jokohamy-Tobe kościele księży pijarów.
Proboszczem parafii jest Polak, ks. Adam Kurzak.

f0340134_06494696.jpg
Na uroczystość przybyło ponad 300 wiernych, także z okolicznych kościołów, siostry
zakonne z kilku zgromadzeń oraz Polacy z duszpasterstwa w Tokio. Rozpoczęły się
one od Mszy św., którą odprawił ks. Kurzak wraz z 6 księżmi. Kazanie wygłosił polski
misjonarz dominikanin po. Paweł Janociński. Mówił m.in o swoich kontaktach z Janem
Pawłem II gdy był on jeszcze biskupem w Krakowie oraz o japońskich pielgrzymach
podążających "śladami Bożego Miłosierdzia" w Polsce.

Ks. Kurzak połączył modlitwę przy relikwiach z obchodami Dnia Polskiego w Jokohamie.
W jego ramach odbył się wiec koncert utworów Fryderyka Chopina, które wykonała
specjalnie przybyła z Polski pianistka Róża Wysocka. Następnie na wspólnym obiedzie
degustowano potrawy z polskiej kuchni: m.in. żurek, zupę grzybową, sernik i pączki.
Na zakończenie wspólne odmówiono w kościele Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

f0340134_19153497.jpg
Relikwie polskich świętych peregrynują po diecezjach i kościołach Kraju Kwitnącej
Wiśni według ustalonego wcześniej programu. Są one darem archidiecezji krakowskiej
oraz sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dla Kościoła w Japonii.
o. pj (KAI) / Jokohama

by NaszDomJaponski | 2016-09-20 06:50 | Fr.Paul's Voice | Comments(0)

Relikwie św. Faustyny i Jana Pawła II w kościele w Tobe w Jokohamie

f0340134_19112029.jpg
W Roku Miłosierdzia Bożego w kościele im. Franciszka Ksawerego w Tobe, w
Jokohamie celebrowana była 19 września 2016 o 11:00 uroczysta Msza Święta
z relikwaimi św. Faustyny i Jana Pawła II. Proboszczem parafii jest Polak o. Adam
Kurzak Sch, który celebrował Mszę Świętą wraz
6 księżmi z okazji
wystawienia relikwi polskich świętych w diecezji Jokohamy. Relikwie są
wystawiane w ciągu roku w kościołach w różnych częściach Japonii.

f0340134_19144517.jpg
Homilię podczas Mszy wygłosił po japońsku o. Paweł Janociński OP,
duszpasterzpolonii w Japonii. Wspominając swoje spotkanie z biskupem
Karolem Wojtyłą, późniejszymPapieżem Janem Pawłem II, który został
świętym, o. Paweł podkreślił, że święci są zwykłymi ludźmi i są wśród nas.
Po Mszy była okazja do skosztowania polskich zup i ciast oraz koncert
muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Róży Wysockiej.

f0340134_19153497.jpg
Uczestnicy Mszy świętej mieli okazję pomodlić się przy relikwiach polskich świętych
oraz odmówić wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Relikwie polskich świętych
wystawione są w kosciele w Tobe od 12 do 25 września od godz. 8:00 do 18:00 z
przerwą od godz. 11:30 do 15:00.

f0340134_19211650.jpg
25 wrześnią o godz. 10:30 Msza Święta na pożegnanie relikwi celebrowana będzie
przez Nuncjusza Apostolskiego arcb. Józefa Chennoth.

f0340134_19210466.jpg

by NaszDomJaponski | 2016-09-19 19:21 | News | Comments(0)

List z Aleppo

f0340134_17313697.jpg
Dziękuję za waszą pamięć i troskę. Otrzymuję od was wiele pytań. Postaram się
odpowiedzieć na nie i opowiedzieć trochę o naszym życiu tutaj w Aleppo.
Przepraszam, że nie piszę do każdego z was osobiście, ale nie mamy prądu, ani
internetu.
f0340134_17325962.jpg
Pytacie w której części Aleppo znajduje się nasz klasztor wschodniej czy zachodniej?
Nasz klasztor znajduje się w zachodniej czyli spokojniejszej części Aleppo.
We wspólnocie jest nas 5 sióstr różnych narodowości; Siham-Libanka,
Antoinette-Syryjka, Bernadette-Francuzka, Urszula i ja- Polki.
Pragniemy, by dom nasz był oazą pokoju i gościnności dla wszystkich którzy do
nas przychodzą bez względu na przynależność etniczną czy religijną.

Kilka rodzin chrześcijańskich i muzulmańskich, których domy zostały
zbombardowane mieszkają z nami. Niektórzy juz od 6-ciu lat.
Kuchnia Jezuickiego Ośrodka dla Uchodźców przygotowuje codziennie 10 000
posiłków mieszkający bliżej naszego klasztoru przychodzą sami po posiłek. Do
mieszkających w innych dzielnicach posiłki sa dowożone samochodami
transportowymi. W naszym klasztorze jest też:

f0340134_17442480.jpg
- pracownia dla kobiet, które oprócz otrzymywanej pomocy psycho-terapeutycznej
zarabiają trochę pieniędzy
- ośrodek dla dzieci z autyzmem
- akademik dla 25 studentek. W tym roku miałysmy tylko muzułmanki. Wiele
rodzin chrześcijańskich opuściło Syrię.
Cieszy nas bardzo, że wiele pojedynczych osób i grupy lubią przychodzić do nas:
w ubiegłym tygodniu przez 4 dni gościłyśmy w naszym domu braci ofm oraz
biskupa i księży obrządku maronickiego, którzy mieli u nas swoje rekolekcje.

f0340134_17334086.jpg
W tym tygodniu podczas święta muzułmańskiego Adha:
- przez 4 dni miała u nas obóz ponad 100 osobowa grupa harcerek

- 1 dniowe spotkanie - Wspólnota Życia Chrześcijańskiego
Dzięki otrzymywanej pomocy pomagamy potrzebującym.
Dzięki otrzymanym darom pomogłyśmy zakupić lekarstwa dla dzieci w szpitalu
onkologicznym. Oczywiście ta nasza skromna pomoc jest kroplą w morzu potrzeb!
Ludzie są zmęczeni tą wojną, która trwa juz 6 lat i nie widać końca...Odwiedzając
rodziny widzimy jak wiele jest chorych potrzebujących leczenia na które ich nie
stać. Ceny nieustannie rosną, a ludzie są coraz biedniejsi. Byłyśmy z jedną siostrą
na targu warzywnym. Było tam z 30 stanowisk. Wszyscy sprzedawali to samo;
jedynie ziemniaki, pomidory, ogórki, cebulę i baklażany.Tylko jeden sprzedawca
miał owoce; banany, winogrona, jabłka, brzoskwinie. Nikt u niego nie kupował,
bo za drogie. Owoce są luksusem... W upale powyżej 40 stopni C nie ma prądu,
wody. Ludzie muszą je kupować.

f0340134_17445749.jpg
Każda spotkana osoba straciła kogoś bliskiego albo w slużbie wojskowej walczącego
na wojnie, albo wskutek bombardowania, strzelaniny itd. Doświadczamy z jednej
strony calego okrucieństwa tej wojny, a z drugiej wiele wspaniałych postaw.
Spotykamy dużo osób wrażliwych na potrzeby innych, solidarnych, dzielących się
minimum które same posiadają. Wiele osobowości pięknych, odważnych.
Spieszących z pomocą innym narażając wlasne życie. Np. dr Rajaa ma całą
rodzinę za granicą i mogłaby opuścić Syrię. Zdecydowała jednak zostać by służyć
potrzebującym. I wiele osób jej podobnych, którzy mówią to jest nasz kraj i
właśnie teraz nas potrzebuje najbardziej.

f0340134_17372484.jpg
Naszą misją jest przede wszystkim nasza obecność tutaj. Dzielenie życia codziennego
z ludźmi. Być dla wszystkich. Być blisko czlowieka cierpiącego. Myślę, że szczególnie
w tej naszej rzeczywistości jesteśmy wezwane by żyć opcją podjętą na naszej
ostatniej Kapitule: „Uslyszeć wołanie tych którzy nas otaczają, ’tu i teraz’ i rozeznawać
jak na nie odpowiedzieć za pomocą wszystkich środków, które posiadamy
(modlitwa, obecność, działanie...)”

Proszę was o modlitwę, s Brygida Maniurka FMM

(na zdjęciach klasztor i misja s. Franciszkanek Maryi w Aleppo w Syrii oraz obchody
święta Podwyższenia Krzyża w Saydnaya)

by NaszDomJaponski | 2016-09-16 17:30 | Information | Comments(0)