人気ブログランキング |

<   2016年 06月 ( 2 )   > この月の画像一覧

Błogosławiony samuraj

f0340134_21534974.jpg
Opera "Błogosławiony pan- Ukon Takayama, miecz czy miłość?" została 12
czerwca zaprezentowana w kościele w Koenji w Tokio. Opera powstała dzięki
filipińsko-japońskiej współpracy. Przedstawia historię Ukona Takayamy japońskiego
pana feudalnego daimyo urodzonego w 1552 roku , który w wieku 12 lat
przyjął chrzest i imię Justyn.

Ukon Justyn był jednym z najważniejszych ewangelizatorów Japonii. Przyczynił
się do przyjęcia chrztu przez wielu rodaków, wybudował wiele kościołów i założył
wiele wspólnot chrześcijańskich. W 1587 roku kiedy ówczesny władca Japonii
Hideyoshi Toyotomi wprowadził edykt zakazujący ewangelizacji Japonii, Ukon
Justyn wolał zrzec się wszystkich posiadłości i tytułów niż wiary.
W 1614 ówczesny siogun skazał Ukona Justyna i jego rodzinę na banicję. Wraz z
nim Japonię opuścili również jego wasale. Ukon Justyn zmarł 3 lutego 1615 roku
zaledwie 40 dni po dotarciu do Manili w wieku 63 lat.
f0340134_21543063.jpg
Operę kończą słowa wypowiedziane przez niego przed śmiercią w Manili:
"Kto bierze miecz w ręce, ten od miecza ginie. Ze swoimi potomkami,
zrodzonymi ze związków z ludźmi tej ziemi wróćcie kiedyś do Japonii jako wysłańcy
pokoju".
f0340134_21531175.jpg
Opera, w której występują profesjonalni śpiewacy operowi oparta jest na powieści
Otohiko Kaga pt. "Takayama Ukon". Jej producentem i autorem scenariusza jest
Edward Tuazon Ishita, którego mama jest filipińską katoliczką, a tata Japończykiem.
Muzykę do opery napisał Filipińczyk, ksiądz Manuel Perez Maramba z Konserwatorium
Muzycznego przy Katolickim Uniwersytecie w Manili. Śpiewacy wystąpili w operze jako
woluntariusze i we własnym zakresie przygotowali kostiumy, w których występowali.
f0340134_21570539.jpg

W końcu lipca opera zaprezentowana zostanie w Portugalii. Kolejne przedstawienia
w Japonii mają miejsce:

31.10.2016 18:30 Kościół w Meguro, Tokio
3.11 17:00 Kościół Yuki-no shita, Kamakura
22.11 15:00 Kościół w Takatsuki, Osaka
23.11 15:00 Kościół w Kawaramachi, Kioto

(fot. Dorota Hałasa)


by NaszDomJaponski | 2016-06-12 21:57 | Japanese Christians | Comments(0)

Japonia spodziewa się wizyty Papieża Franciszka

f0340134_21114328.jpg

Japończycy mają nadzieję, że Papież Franciszek odwiedzi

ich kraj podczas spodziewanej w lutym 2017 roku

beatyfikacji japońskiego chrześcijanina,samuraja i

mistrza ceremonii parzenia herbaty Ukona Justyna

Takayamy. Beatyfikacja będzie miała miejsce w

Osace-podaje japońska gazeta Mainichi.

Wizyta Papieża wJaponi odbędzie się również w

ramach obchodów 75-lecia nawiązania stosunków

dyplomatycznych między Japonią i Watykanem.


Postawa Ukona Takayamy, pana feudalnego i

chrześcijanina,który świadomie wyzbył się wszystkich

swoich posiadłosci, tytułów i dochodów,aby zachować

wiarę w Chrystusa, budzi coraz większe zainteresowanie

w Japonii i za granicą, szczególnie od 21 stycznia 2016

roku, kiedy to Watykan ogłosił, że zaakceptował

dokumentację potrzebną do jego beatyfikacji.


Ukon Justyn Takayama, pan feudalny, który wraz z

ojcem icałą rodziną w 1564 roku przyjął chrzest, pomimo

trwającej wojny domowej poświęcił się ewangelizowaniu

swoich rodaków. Kiedy w 1587 roku jego zwierzchnik,

sprawujący wówczas władzę w Japonii Hideyoshi

Toyotomi, zażądał od niego porzucenia wiary, Takayama

odmówił i wybrał karę pozbawienie jego i całej rodziny

wszystkich posiadłości, tytułów oraz dochodów.

Przez 26 lat żył w gotowości oddania życia za wiarę,

goszcząc wraz z rodziną na ziemiach swoich przyjaciół,

gdzie pomimo zakazu władz prowadził ewangelizację.

f0340134_09443701.jpg

Przygotowując się do spodziewanej wizyty Papieża

japońscy chrześcijanie oraz mieszkańcy miast

związanych z osobą przyszłego świętego organizują

spotkania, na których zgłębiają wiedzę o jego życiu i

działalności. We wsi Toyono, w prefekturze Osaka,

gdzie urodził się przyszły święty, działa dom kultury

poświęcony jego pamięci. Mieszkańcy postawili przed

nim w zeszłym roku pomnik Ukona Justyna z żoną

Justyną. W mieścieTakatsuki, koło Osaki, gdzie

Takayama wybudował zamek i 12 lat mieszkał z

rodziną, został wydany specjalny folder poświęcony

jego działaności religijnej.Organizowane są sympozja,

koncerty i spotkania. 12 czerwca w kościele Koenji

w Tokio wystawiona zostanie opera pt. „Ukon Takayama-

błogosławiony pan, miecz czy miłość?”


f0340134_21130351.jpg

„Ukon Justyn Takayama służył prawdziwie tylko

samemuChrystusowi”- powiedział gazecie Mainichi

arcybiskup Osaki Tomasz Manyo Maeda. Pan feudalny,

który niezwykle, jak na owe czasy, opiekował się swoimi

wasalami i służącymi jest dla nas modelem niezłomnego

człowieka, który poświęca się pomocy innym i szanuje

życie rodzinne- uważa arcybiskup. Wierny z kościoła w

Takatsuki Minoru Okamoto, który prowadzi wykłady o

Takayamie, powiedział dziennikarzowi gazety, że kiedy

Ukon musiał wybrać bogactwo lub wiarę bez

zastanowienia wybrał wiarę. W czasach wojny domowej

wyjaśniał ludziom zasadę równości wszystkich przed

Bogiem i choć był gorliwym ewangelizatorem pozostawił

swoim wasalom oraz służącym wolność wyboru religii-

dodaje KazuoTanaka.

f0340134_21160237.jpg

W 1614 roku siogun Ieyasu Tokugawa wydał edykt

całkowicie zabraniający wyznawania chrześcijaństwa

w Japonii. Dał Ukonowi Justynowi wybór: porzuci wiarę,

albo zostanie skazany na banicję. Ukon wybrał banicję.

W końcu roku wyruszył z rodziną i swoimi wasalami do

Manili, gdzie został owacyjnie powitany. Zmarł 3 lutego

1615 roku z wycieńczenia podróżą i tułaczym życiem,

zaledwie 40 dni po przybyciu na Filipiny. Miał 63 lata.

Jego żona wróciła do Japonii, gdzie żyją obecnie

potomkowie Ukona Justyna.


We Włoszech jest obecnie kręcony film dokumentalny o

życiu przyszłego japońskiego świętego pt.

„Samuraj Ukon, droga miecza i droga krzyża”.

Film w wersji włoskiej i angielskiej pokazany zostanie

we Włoszech 1 września 2016. W Polsce osoba

niezłomnego samuraja i mistrza ceremonii parzenia

herbaty zaprezentowana zostanie po raz pierwszy

w lecie tego roku w książce Doroty Hałasy i Zygmunta

Kwiatkowskiego SJ pt. „Chrystus w kraju samurajów”.


Dorota Hałasa (tekst i zdjęcia) Tokio. 06.06.2016


by NaszDomJaponski | 2016-06-06 21:54 | Japanese Christians | Comments(0)