人気ブログランキング |

カテゴリ:Takayama Ukon( 2 )

Miejce urodzenia Ukona Justyna Takayamy

Dzięki uprzejmości znajomych odwiedziłam 10 kwietnia 2016 roku osadę Toyono w
prefekturze Osaka, miejsce urodzenia pretendującego na ołtarze samujara
Ukona Justyna Takayamy. W malowniczej osadzie znajduje się centrum Justyna
Takayamy prowadzone przez mieszkańców osady, którzy są niewierzący, ale chcą
pielęgnować pamięć o nim. Na początku roku przed budynkiem centrum stanął pomnik
przedstawiający Ukona Justyna Takayamę i jego żonę Justynę. Oboje mają krzyże na
szyi. Centrum nie ma środków na prowadzenie działalności i miało zostać zamknięte,
ale znalazł się sponsor, który je utrzymuje ze swoich skromnych środków. W centrum
można odprawić Mszę Świętą, są salki do spotkań i foldery o życiu Takayamy.
Zachęcam do odwiedzania tego miejsca i celebrowania tam Mszy Świętych. Osoby,
które prowadzą centrum proszą o symboliczne datki na utrzymanie miejca.
Można tam dojechać samochodem.

Dorota Halasa

Oto link do centrum Ukona Takayamy w osadzie Toyono w prefekturze Osaka
http://ukon-no-sato.com/


by NaszDomJaponski | 2016-04-11 10:49 | Takayama Ukon | Comments(0)

Samuraj na ołtarze

f0340134_14340658.jpg
Wizyta w Japonii w czerwcu 2015 roku postulatora kurii generalnej jezuitów w procesie beatyfikacyjnym japońskiego
chrześcijanina i samuraja Ukona Takayamy budzi nadzieje, że może on być wyniesiony na ołtarze już w 2016
roku. Według doniesień m.in. japońskiej gazety Mainichi papieska komisja rozpoczęła 18 czerwca proces zmierzający
do beatyfikacji Takayamy. Po zakończeniu formalności i zatwierdzeniu ich przez Papieża Franciszka data beatyfikacji
zostanie ogłoszona na początku 2016 roku.

Postulator procesu beatyfikacyjnego, profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz dyrektor Instytutu
Duchowości Ignacjańskiej na tymże uniwersytecie o. Anton Witwer zaprezentował w Tokio, Nagasaki i Osace serię
wykładów pt "Znacznie męczeństwa Takayamy Ukona dla współczesnego Kościoła i społeczeństwa". Na wykład na
Uniwersytecie Sophia w Tokio przybyło w niedzielę 22 czerwca 2015 r. ok. 350-400 osób.
f0340134_14343389.jpg
Prof. Witwer podkreślił, że Takayama który przyjął wiarę od przybywających do jego kraju jezuitów był największym
japońskim misjonarzem XVI wieku. Przyjmując wiarę w Chrystusa osadził ją w kulturze japońskiej i kultywował jako
drogę życia łączącą chrześcijaństwo z japońską moralnością opartą na zachowaniu honoru i etyką rycerską. „Pokazał,
że miłość wypełniająca życie chrześcijanina nie tylko nie jest sprzeczna w kulturą żadnego kraju, ale wzbogaca
kulturę tego kraju i prowadzi ją ku pełni.” –powiedział prelegent.

Ukona Takayamę, który podczas chrztu w 1563 przyjął imię Justus (Sprawiedliwy), można najprościej nazwać
niezłomnym samurajem, a właściwie panem feudalnym, który w czasie krwawych prześladowań
chrześcijaństwa w Japonii na przełomie XVI i XVII wieku nie tylko nie uległ namowom, aby porzucić wiarę, ale
przez kilkanaście lat praktykował ją narażając życie. W okresie wojny domowej w Japonii prowadził negocjacje
pokojowe, dążył do minimalizacji ofiar i strat.
f0340134_14364139.jpg
Żył w całkowitej gotowości na śmierć, podobnie do nie ustającego w ewangelizacji i gotowego oddać życie za
Chrystusa apostoła Japonii św. Franciszka Ksaweregio. Pozbawiany w ramach prześladowań chrześcijan
wszystkich swoich posiadłości i majątku Takayama stał się pielgrzymem i tułaczem, który podobnie do
bezbronnego Jezusa z pokorą przyjmował spotykające go szyderstwa i poniżenia nie ustając w kontemplacji
męki Chrystusa, której stawał się dobrowolnym uczestnikiem. Stosując się do ignacjańskich ćwiczeń
duchownych oddał wszystko co miał i poświęcił się całkowicie służbie Bogu.

Pozbawiony wszelkich środków do życia, wykończony coraz uboższym i tułaczym stylem życia w ukryciu wraz
300 osobami z rodziny oraz stojącymi u jego boku poddanymi 8 listopada 1614 roku po długiej, pieszej podróży
do Nagasaki przyjął wyrok władz japońskich skazujący go na banicję. Dotarł do Manili w grudniu, gdzie z
towarzyszącymi mu chrześcijanami japońskimi był owacyjnie witany przez przedstawicieli tamtejszego Kościoła.
Zmarł w opinii świętego i męczennika w wyniku wycieńczenia oraz choroby 3 lutego 1615 roku, ok. 40 dni po
przybyciu do Manili.

Prof. Witwer podkreślił, że Takayama poświęcił życie kontemplacji Krzyża. Był męczennikiem ponieważ
mimo wywieranej przez otoczenie presji był gotowy na śmierć w obronie nauki Chrystusa, a jego życię stało się
stopniowym umieraniem za wiarę. Stał się kompanm wspierającym swoich byłych poddanych. "Ukon uczył się pokory,
aby przyjąć każde wydarzenie jako łaskę i dar od Boga, a nie jako owoc własnych wysiłkow- włączajac w to
wyrzucenie z własnego kraju, które w tym kontekscie można nazwać "długotrwałym męczenstwem"-powiedział.
f0340134_14365732.jpg
"Pod koniec życia Ukon potrafił złożyć swoje życie w ręce Boga i pogłębić swoje zawierzenie się Jemu.
Stopniowo stawał sie "męczennikiem" w prawdziwym znaczeniu tego słowa, jako świadek zjednoczenia z
Chrystusem przybitym na krzyżu, który potrafi modlić się ze świętym Szczepanem mówiąc:"Panie,
nie poczytaj im tego grzechu" (Dz 7,60).

Prof. Witwer podkreślił, że "Ukon stając sie "narzędziem w ręku Boga"stał się zarazem modelem życia
w wierze. Nie przestaje nim być dalej dla następnych pokoleń chrześcijan, gdyż jako instrument w Bożych
dłoniach prowadzi nas do większych łask Bożych. "

f0340134_00102120.jpg
Ukon Takayama urodził się w 1552 roku w jednej z obecnych dzielnic Osaki. Jego posiadłością był zamek w
Takatsuki (Osaka). Kiedy w 1587 roku ówczesny dominujący władca Japonii Hideyoshi Toyotomi wydał nakaz
opuszczenia kraju przez misjonarzy i faktyczny zakaz wyznawania chrześcijaństwa Takayama nie odrzucił
wiary i zgodził się na degradację polegającą na pozbawieniu go majątku. Mieszkał z rodziną i poddanymi u
znajomych przenosząc się z miejsca na miejsce w zachodniej Japonii. Kiedy przybył na banicję do Manili w
końcu 1614 roku władze kolonizatorów hiszpańskich zaproponowały mu pomoc w zbrojnym obaleniu rządu
wojskowego w Japonii w celu ochrony praw chrześcijan, ale Takayama odmówił uznając atak zbrojny za
niezgodny z nauką Chrystusa.

Jarosław Janociński, Dorota Hałasa


by NaszDomJaponski | 2015-06-23 13:57 | Takayama Ukon | Comments(0)