人気ブログランキング |

Sympozjum o polskich misjonarzach w Japonii.

f0340134_13414445.jpeg


„Polscy misjonarze przyczynili się do ewangelizacji, rozwoju edukacji, wydawania publikacji oraz budowy systemu opieki społecznej w Japonii”-powiedziała organizatorka sympozjum dr Iwona Merklejn z uniwersytetu Aoyama w Tokio. Mówiła też o japońskich współpracownikach o. Maksymiliana Kolbe w Japonii. Uczestników sympozjum przywitała Maria Żurawska, dyrektor Instytutu Polskiego w Tokio.

f0340134_13422287.jpeg

Sympozjum odbyło się 3 dni przed 40 rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na Następcę Stolicy Piotrowej. Udział w nim wzięli misjonarze i misjonarki oraz osoby zajmujące się dokumentowaniem działalnosci polskich misjonarzy w Japonii.
f0340134_13435097.jpeg

Ojciec Jan Bury mówił o salezjańskich ośrodkach edukacji i metodzie wychowania w duchu św. Jana Bosko. Wspominał dzień swięceń kapłańskich w lutym 1981 roku, podczas których jako jeden z 15 księży, wyswięcony został w Nagasaki przez papieża Jana Pawła II. 

f0340134_13443020.jpeg

Dorota Hałasa przypomniała wizytę Ojca Świętego, który przybył do Japonii 37 lat temu jako pielgrzym pokoju i odwiedził Tokio, Hiroshimę oraz Nagasaki. W ciągu czterodniowego pobytu wygłosił po japońsku 13 homilii i przesłań m.in. do osób duchownych, młodzieży, naukowców, dziennikarzy i dyplomatów.
f0340134_13450431.jpeg

Głównym celem wizyty polskiego papieża była chęć zobaczenia wyników misyjnej pracy ojca Maksymiliana Marii Kolbe, który tuż po przybyciu do Japonii w 1930 roku rozpoczął wydawanie publikowanego do dziś Rycerza Niepokalanej. Rok po przybyciu do Nagasaki o. Kolbe założył zgromadzenie franciszkanów konwentualnych, które oprócz klasztoru prowadzi obecnie wydawnictwo oraz przedszkola i liceum.
f0340134_13454009.jpeg

Podczas pielgrzymki pokoju Jan Paweł II porównał smierć o. Maksymilana do męczeńskiej smierci tysięcy japońskich katolików, którzy cierpieli dla ewangelicznej sprawiedliwosci i oddawali życie dając swiadectwo nauki Jezusa. 
f0340134_13341923.png
Ojciec Święty wygłosił w Hiroshimie „Apel pokoju”, a przed wyjazdem zawierzył Japonię i Kościół japoński opiece Niepokalanej.
f0340134_13462533.jpeg

O działalnosci o. Mieczysława Marii Mirochny, który przybył do Japonii z ojcem Kolbe i założył w 1949 r. zgromadzenie franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, mówiły siostra Kazimiera Szaniecka i Dorota Drozdowska, wicegeneralna zgromadzenia, które posiada przedstawicielstwa w Polsce. Siostry założyły w Nagasaki osrodek opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi. 
f0340134_13465009.jpeg

Siostra Agnieszka Bujnowicz reprezentowała zgromadzenie Sióstr Opatrznosci Bożej, jedyne działające w Japonii zgromadzenie założone przez polską siostrę, Antoninę Mirską. Mówiła też o historii swojego powołania. Siostry prowadzą przedszkola i lekcje katechezy dla dzieci japońskich oraz
f0340134_13480115.jpeg

O ewangelizacji przez naukę Biblii i szerzeniu modlitwy Różańcowej przez zakon kaznodziejski mówił dominikanin. O. Paweł Janociński, duszpasterz japońskiej polonii.

f0340134_13483211.jpeg
Publicysta Jin Ishitobi, autor publikacji o bracie Zenonie Żebrowskim, przybyłym do Nagasaki z ojcem Kolbe, mówił o społecznym znaczeniu działalnosci polskiego franciszkanina, który po wojnie ratował z biedy najbardziej potrzebujących i położył podwaliny pod rozwój opieki społecznej w Japonii.

f0340134_13485484.jpeg

Na sympozjum zaprezentowany został film „Brat Zenon, miłosć, która nie zna granic”. 

f0340134_13493547.jpeg
Jego producent Shigeki Chiba zrobił też film o ojcu Maksymilianie Kolbe i nakręcił relację z japońskiej pielgrzymki Jana Pawła II. Spotkanie zorganizowane zostało dzięki wsparciu Insytutu Polskiego w Tokio. Było pierwszym sympozjum prezentującym dorobek polskich misjonarzy w Japonii.
Dorota Hałasa 13.10.18
Zdjęcia papieża Jana Pawła II pochodzą z 聖母の騎士4号1981
f0340134_14053582.jpg

f0340134_13500480.jpeg

by NaszDomJaponski | 2018-10-14 13:40 | Comments(0)
<< 教皇ヨハネ・パウロ2世と日本 Dni Maryjne w A... >>