Spełnienie

f0340134_20442734.jpg
Jezus Chrystus, odrzucany przez nasza „cywilizację chrześcijańską” jest kamieniem
węgielnym jej powodzenia. On jest naszą inspiracją, naszym sposobem życia i tajemnicą
naszego życiowego Spełnienia. Jego imię to Miłosierna Miłość Boga. Jego znak to Krzyż
Uwielbienia, bo w nim i przez niego, martwe drewniane belki Bóg przemienił w
Rajskie Drzewo Zbawienia.

Spotkanie z Chrystusem jest porankiem po ciężkiej, bezsennej, pustej nocy. Spotkanie
z Chrystusem zawiera zawsze w sobie jakieś ożywcze słowo, które napełnia sieci rybami.
Spotkanie z Chrystusem napełnia serce rozumieniem i przynosi ukojenie. Spotkanie
z Chrystusem to uczta, na którą Bóg nas zaprasza. Spotkanie z Chrystusem to nasze
Zmartwychwstanie i Zbawienie nasze. (J 21,1-14)

Zygmunt Kwiatkowski SJ

Piątek, 1 kwietnia 2016

Piątek w oktawie Wielkanocy

(Dz 4,1-12)
Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu, po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich kapłani
i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą
zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do
następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło.
Liczba mężczyzn dosięgała około pięciu tysięcy. Następnego dnia zebrali się ich przełożeni
i starsi, i uczeni w Jerozolimie: arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich
było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich w środku i pytali: Czyją mocą albo w czyim
imieniu uczyniliście to? Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich:
Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa,
dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim
i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego
ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek
stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących,
tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano
ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

(Ps 118,1.4.22-25)
REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
"Jego łaska na wieki".

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw,
o Panie, daj nam pomyślność.

(Ps 118, 24)
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy.

(J 21,1-14)
Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli
razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić
ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy
nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie
wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek?
Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a
znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział
więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy,
że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i
rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od
brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli
żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus:
Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na
brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej
ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z
uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan.
A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus
ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.[PR]
by NaszDomJaponski | 2016-04-01 20:44 | Fr.Zygmunt's Voice | Comments(0)
<< Czciciele Bożeg... Pełny wymiar życia >>