Prawdziwa męskość

f0340134_17300041.jpg
Testament jest aktem świętym, zobowiązującym spadkobiercę do wypełnienia go, z czym sie wiąże
błogosławieństwo. Chrystusowym testamentem jest wzajemna miłość i z tym związane jest
błogosławieństwo dla Kościoła. Jakże bardzo potrzebuje tego błogosławieństwa Kościoła nasz kraj.

Wierność Bogu, posłuszeństwo Jego prawu i Jego poleceniom widziane jest jako fundament
prawdziwej męskości, a traktując rzecz szerzej, prawdziwie dojrzalej i mocnej osobowości. Dzisiaj
lansuje sie model laickiej, egocentrycznej osobowości celebryty, jako człowieka sukcesu, nie
dbającego o Boże błogosławieństwo.

Misja Kościoła jest misją Chrystusa. On rozsyła apostołów, dając im władzę, a nie tylko instrukcje,
potrzebną do skutecznego spełnienia tej misji. Jest ona zawsze wezwaniem do nawrócenia, któremu
jako zadatek nowego życia towarzyszy wyrzucanie złych duchów i uzdrawianie z chorób. Ponieważ
chodzi o misję Chrystusa, apostołowie powinni uobecniać Go swoim działaniem, będąc Mu całkowicie
oddani, nie przejmując sie jedzeniem i piciem, ubraniem i dachem nad głową. Powinni być też wolni
od troski o sukces ich działania, gdyż w ostatecznym rozrachunku sukces to nie ich, ale Chrystusa i
tych, którym oferowane jest Zbawienie sprawa.

Zygmunt Kwiatkowski SJ

Czwartek, 4 lutego 2016

(1 Krl 2,1-4.10-12)
Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: Ja
wyruszam w drogę [przeznaczoną ludziom na] całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem!
Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw,
poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i
wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: Jeśli twoi
synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to
wtedy nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela. Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i
został pochowany w Mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści
lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata. Zasiadł więc
Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.

(Ps: 1 Krn 29,10-12)
REFREN: Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim

Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, na wieki wieków.
Twoja jest, o Panie, wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na
ziemi, jest Twoje.

Do Ciebie, Panie, należy królowanie
i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich.
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi.
Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim moc i siła, i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz
wszystko.

(Mk 1,15)
Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

(Mk 6,7-13)
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami
nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani
pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy
do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie
przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo
dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu
chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.


[PR]
by NaszDomJaponski | 2016-02-04 17:30 | Fr.Zygmunt's Voice | Comments(0)
<< taniec Niepowodzenia ż... >>