Japonia: polonijna „niedziela Jana Pawła II”

f0340134_22422561.jpg
Przed przypadającym 22 października wspomnieniem liturgiczym św. Jana Pawła II
odbyła się Msza św. dla Polonii w kościele św. Ignacego w Tokio. Celebrował ją
nuncjusz apostolski w Japonii abp Joseph Chennoth.
f0340134_22295958.jpg
Podczas liturgii udzielił on sakramentu bierzmowania 11 młodym ludziom, w
większości uczniom szkół średnich. Kandydaci przygotowywali się przez ponad
pół roku pod kierunkiem dwóch polskich misjonarek oraz duszpasterza Polonii
o. Pawła Janocińskiego OP.
f0340134_22290876.jpg
Podczas ceremonii, która odbyła się w języku angielskim kazanie wygłosił
sekretarz nuncjusza, ks. prałat Paweł Obiedziński. Z kolei o. Janociński dodał
komentarz w języku japońskim dla przybyłych stosunkowo licznie na tę Mszę
Japończyków. Wskazując na relikwie Papieża Polaka obecne na tej liturgii,
podkreślił on „radość Jana Pawła II, widoczną już w czasie jego wizyty w
Japonii w 1981 r., który i teraz bez wątpienia błogosławi tej uroczystości
z nieba”.
f0340134_22431095.jpg
Abp Chennoth ceni sobie kontakty z Polonią. Jest to już jego druga obecność
na Mszy w „niedzielę Jana Pawła II”. Pierwsza odbyła się w 2013 r., kiedy to
Polonia modliła się w intencji kanonizacji Jana Pawła II. I tym razem na przyjęciu
po Mszy św. wspominał o swoich kontaktach ze świętym w czasie jego wizyt w Indiach.

Abp Chennoth znał Jana Pawła II i towarzyszył mu podczas dwóch podróży do
Indii w 1986 i w 1999 r. Uczył wówczas Papieża Polaka języka malajalam, którym
posługuje się licząca około 30 mln ludność stanu Kerala w południowo zachodnich
Indiach. Żyje tam grupa największa grupa chrześcijan w tym kraju.
o. pj (KAI Tokio) / Tokio

[PR]
# by NaszDomJaponski | 2016-10-02 22:43 | Fr.Paul's Voice | Comments(0)

Bierzmowanie w japońskiej polonii

f0340134_22263190.jpg
Jedenastu przedstawicieli polonii w Japonii, czyli młodych ludzi z Polski
oraz dzieci z małżeństw polsko-japońskich przyjęło 2 października 2016
roku sakrament bierzmowania, którego udzielił im Nuncjusz Stolicy
Apostolskiej w Japonii Arcybiskup. Józef Chennoth. Arcybiskup podkreślił,
że sakarament został im udzielony w roku miłosierdzia Bożego.

f0340134_22271875.jpg
Kiedy odrzuci się wiarę można w jej miejsce włożyć wszystko. Jeżeli
zdejmie się krzyż to zacznie się w jego miejscu wieszać amulety- brzmiały
słowa homilii skierowanej do około 100 osób przybyłych na uroczystą
Mszę Świętą celebrowaną po polsku i angielsku w kościele św. Ignacego
w Tokio przy relikwiach św. Jana Pawła II.

f0340134_22444652.jpg
„Panie przymnóż nam wiary”- prosili Jezusa Chrystusa apostołowie.
I my powinniśmy prosić o to samo codziennie. Wiara jest powierzonym
nam depozytem. Musimy ją pielęgnować.Nie ulegajmy magii i horoskopom.
Nie poszukujmy nowych form medytacji, które nie mają nic wspólnego
z Bogiem. Wiara zakłada bliską relację człowieka z Bogiem oraz pamięć
o innych ludziach i wydarzeniach.
f0340134_22454295.jpg

Nasza wiara umacnia się kiedy zawierzamy Panu Bogu swoją codzienność,
kiedy prosimy i dziękujemy. Rozpoczął się miesiąc październik. Pamiętajmy
o modlitwie Różańcowej. Abyśmy odmówili choć dziesiątkę Różańca
dziennie, abyśmy prosili i dziękowali, bo mamy za co dziękować.

f0340134_22463113.jpg

Módlmy się, aby młodzież, która przyjęła dziś sakrament bierzmowania
otworzyła się na działanie Ducha Świętego. Na Siedem Darów Ducha
Świętego, czyli: daru poznania, mądrości, zrozumienia, rady, męstwa,
pobożnosci i bojaźni. Sakrament bierzmowania nie działa magicznie.
Trzeba pielęgnować w sobie dar łaski świętej poprzez sakrament pokuty
i Eucharystię. Życzmy młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania
12 owoców Ducha Świętego, czyli: miłości, radości, pokoju, cierpliwości,
łaskawosci, dobroci, uprzejmości, cichości, wierności, skromności,
wstrzemieźliwości i czystości. Pielęgnujmy w sobie dar łaski Bożej i
dzielmy się owocami Ducha Świętego.

f0340134_22301841.jpg
Po Mszy Świętej odbyła się przygotowana przez nasze siostry agapa,
podczas której Nuncjusz Apostolski Arcybiskup wspominał swoje
spotkania z Janem Pawłem II.

Dorota Hałasa. Tokio[PR]
# by NaszDomJaponski | 2016-10-02 22:37 | Information | Comments(0)

Jezusie ukochany (modlitwa syryjskiej mistyczki i stygmatyczki Myrny Nazzour)

f0340134_16155029.jpgJezusie ukochany,

spraw, abym znalazł ukojenie w Tobie,
ponad wszystko co istnieje,
nad wszelkie stworzenie,
ponad wszystkie chóry anielskie,
ponad wszelką sławę
ponad wszelką radość i uniesienie,
ponad wszelką chwałę i wyróżnienie,
ponad wszystkie rzesze duchów niebieskich,

ponieważ Ty jeden jesteś Najwyższy,
Ty jeden jesteś Wszechmocny,
Ty jeden prawdziwie Dobry .

Przyjdź do mnie i pociesz mnie.
Uwolnij od wszystkich moich kajdanów
i daj mi prawdziwą wolność .

Bez Ciebie moja radość jest niepełna
A mój stół jest pusty.

A Ja wówczas przyjdę, aby powiedzieć
Oto przyszedłem, ponieważ Mnie
zaprosileś

[PR]
# by NaszDomJaponski | 2016-09-24 16:16 | Our Prayer | Comments(0)

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (pełny tekst)

f0340134_21473143.jpg
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku
Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami
duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu,
zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy,
że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą
chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie
nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy:
Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku –
Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­–
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed
wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu,
dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu,
dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za
wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za
brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy
społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i
wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy
się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według
Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie
wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie
panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw,
aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły
prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę
stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami.
Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź
do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te,
które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w
Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca
na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór
Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera
nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i
dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.
Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej
Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie –
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby
naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

***

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie
Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i
zawsze, i na wieki w
ieków. Amen.

[PR]
# by NaszDomJaponski | 2016-09-21 21:41 | Our Prayer | Comments(0)

Mieszkańcy Jokohamy oddali cześć relikwiom polskich świętych


Jednym z elementów obchodów Jubileuszu Miłosierdzia w Japonii jest modlitwa
przy relikwiach św. Jana Pawła II i św. Faustyny. Dzisiaj modlitwa przy relikwiach
odbyła się w położonym w centrum Jokohamy-Tobe kościele księży pijarów.
Proboszczem parafii jest Polak, ks. Adam Kurzak.

f0340134_06494696.jpg
Na uroczystość przybyło ponad 300 wiernych, także z okolicznych kościołów, siostry
zakonne z kilku zgromadzeń oraz Polacy z duszpasterstwa w Tokio. Rozpoczęły się
one od Mszy św., którą odprawił ks. Kurzak wraz z 6 księżmi. Kazanie wygłosił polski
misjonarz dominikanin po. Paweł Janociński. Mówił m.in o swoich kontaktach z Janem
Pawłem II gdy był on jeszcze biskupem w Krakowie oraz o japońskich pielgrzymach
podążających "śladami Bożego Miłosierdzia" w Polsce.

Ks. Kurzak połączył modlitwę przy relikwiach z obchodami Dnia Polskiego w Jokohamie.
W jego ramach odbył się wiec koncert utworów Fryderyka Chopina, które wykonała
specjalnie przybyła z Polski pianistka Róża Wysocka. Następnie na wspólnym obiedzie
degustowano potrawy z polskiej kuchni: m.in. żurek, zupę grzybową, sernik i pączki.
Na zakończenie wspólne odmówiono w kościele Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

f0340134_19153497.jpg
Relikwie polskich świętych peregrynują po diecezjach i kościołach Kraju Kwitnącej
Wiśni według ustalonego wcześniej programu. Są one darem archidiecezji krakowskiej
oraz sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dla Kościoła w Japonii.
o. pj (KAI) / Jokohama

[PR]
# by NaszDomJaponski | 2016-09-20 06:50 | Fr.Paul's Voice | Comments(0)